Produkcyjne uruchomienie portalu SICADe

31 marca 2017 uruchomiony został Portal SICADe - system wspierający pracę projektantów linii nN i ŚN. Oprogramowanie posiada wiele funkcjonalności, które wspomagają projektanta przy pracy nad przygotowaniem dokumentacji projektowej - w biurze i podczas pracy w terenie.

GuardLogic SC uczestniczył w projekcie stworzenia portalu i wspierał w pracach pracowników SICAME Polska Sp. z o.o. oraz SKA-IT Solutions Sp. z o.o. .

Razem z SICAME Polska zapraszamy projektantów do rejestracji na portalu i korzystania z jego zasobów.

  Zespóły GuardLogic SC i Ska-IT Sp z o.o. 

 

 

Szukaj na witrynie