xTerminator w Przedsiębiorstwie

Nowoczesne Przedsiębiorstwo wykorzystuje w obecnych czasach Internet do różnych celów biznesowych. W internecie dokonywane są płatności, sprzedawane produkty czy też wyszukiwane informacje o Kooperantach i Klientach. Dostęp do Internetu stał się obecnie jedną z kluczowych usług IT. Jak każda usługa taki i ta, musi podlegać różnorakim pomiarom, potwierdzającym jej dostępność oraz opisującym jej jakość. 

xTerminator umożliwia monitoring wykorzystania Internetu i można go skalować do pracy w dużych środowiskach przy minimum prac wdrożeniowych. 

 

Szukaj na witrynie