Produkty i usługi

xTerminator to nowoczesny filtr antypornograficzny. Jego unikalność wynika z zastosowanych do dynamicznej analizy treści stron internetowych technik statystycznych, ukierunkowanych na analizę tekstu oraz obrazu.
Dzięki zastosowanej w oprogramowaniu technologii, skutecznie radzi sobie ono z dynamiczną analizą pobieranych stron.
Opcje konfiguracyjne oprogramowania pozwalają użytkownikowi na definiowanie takich parametrów jak:
- sposób odpowiedzi systemu na próby pobrania treści pornograficznych,
- próg zadziałania filtra obrazów,
- rozmiary analizowanych obrazów,
- zasady automatycznej klasyfikacji stron.

Zastosowanie filtra w przedsiębiorstwie uczyni próby dotarcia do zdjęć
pornograficznych bezsensowymi (eliminacja obrazów nawet na najnowszych stronach lub stronach poddanych "porn-nappingowi".

Pełen opis rozwiązania umieszczony zostanie w Materiałach do Pobrania.

Po wprowadzeniu adresu url w pole i po kliknięciu ok możesz zobaczyć jak funkcjonuje filtr w standardowej konfiguracji.

xFinder

Produkt ten powinien zainteresować wszystkich tych, którzy dla takich czy innych powodów poszukują na swoich zasobach dyskowych ( np: dyski serwerów plików, macierze firm hostingowych ) zdjęć pornograficznych.
Jeśli więc w bieżącej działalności przedsiębiorstwa zachodzi konieczność wydzielenia ze zdjęć na zasobach sieciowych tych, które naruszają np: zasady ładu korporacyjnego - zapraszamy do współpracy.

 

Analiza zachowania użytkowników Internetu w Przedsiębiorstwie

Wielu administratorów sieci korporacyjnych dokonuje cyklicznej analizy logów serwerów proxy. Jednym z poszukiwanych elementów, mogą być ślady świadczące o poszukiwaniu w internecie treści pornograficznych ( statystyki podają że treści takie w 70 % są pobierane z Internetu między 9 rano a 17 ). 
Jak jednak oszacować skalę problemu bez narzędzi umożliwiających ukierunkowaną analizę?. Jak w śród milionów odwołań wyszukać te, które związane są z problemem ale treść linku nie świadczy o jego występowaniu ?

Jeśli więc chcesz sprawdzić z jaką skalą problemu pobierania pornografii boryka się Twoje przedsiębiorstwo, oferujemy usługę analizy logów ukierunkowaną właśnie na ten problem. Wszystko to przy zachowaniu 100 % poufności informacji zawartej w przekazywanych do analizy logach. Przykłady wyników analizy zamieszczone są tutaj

Szukaj na witrynie