Raporty firm badawczych a wyniki prac GuardLogic

Na życzenie wielu Klientów Instytucjonalnych dokonaliśmy analizy zachowań "ich" użytkowników Internetu. Otrzymane wyniki:

- potwierdzają fakt pobierania treści pornograficznych przez pracowników w trakcie dnia roboczego,

- pozytywny wpływ istnienia w sieci korporacyjnej urządzeń służących filtracji treści.

Poniższa tabela zawiera informacje o odwołaniach do stron www z dwóch serwerów proxy odpowiedzialnych za komunikację z domeną .pl ( Log A ) i z domenami zagranicznymi ( Log B ) użytkowanych w jednym z polskich przedsiębiorstw. Około 1000 użytkowników sieci, dane za jeden miesiąc. Łącznie blisko 30 mln wierszy w plikach logów. 

Zawartość danych wejściowych

 Analizie została poddana ilość zapytań typu GET  ze wskazaniem na pobieraniem plików txt oraz obrazów.

Przy wykorzystaniu technologii GuardLogic, wspomniane zapytania zostały podzielone na trzy grupy:

XXX    -  zapytania skierowane w stronę stron zawierających treści pornograficzne,

Clean  -  zapytania skierowane na strony zdefiniowane wstępnie jako strony nie zawierające treści pornograficznych,

Other -  zapytania skierowane na strony, których zawartość nie została zdefiniowana jako jedna z powyższych.

Wynik analizy GuardLogic

Wnioski z płynące z powyższych tabel:

 - odwołania do stron pornograficznych stanowią"tylko" 1,35 % w stosunku do reszty odwołań,

- 72 % odwołań związanych było ze stronami uznanymi przez GuardLogic jako Clean 

- ilość pobranych obrazów w przypadku obu wymienionych powyżej kategorii była praktycznie identyczna.

Wniosek! 

Pobieranie treści ze stron pornograficznych związane jest z pobieraniem znacznych ilości danych. Transfer tych danych powoduje niepotrzebne obciążenie łącza dostępowego do Internetu. Pobrane treści pornograficzne "lądują" na zasobach lokalnych lub sieciowych, zwiększając stopień ich wykorzystania. Oba zdiagnozowane efekty pobierania pornografii przekładają się na koszty funkcjonowania Przedsiębiorstwa ( podobnie jak zagrożenia związane z pobraniem wirusa lub zagrożenie negatywnego Public Relations w przypadku ujawnienia zjawiska).

Dane potwierdzają fakt pobierania treści pornograficznych za pośrednictwem komputerów "służbowych". Dalsze analizy potwierdzają  istnienie tego procederu każdego dnia miesiąca i w czasie całego dnia roboczego - wykres poniżej.

 

Statystyki Dzienne

 

Wykres przedstawia ilość wywołań stron pornograficznych podczas dnia roboczego - utworzono na bazie danych z logów opisanych powyżej. 

Szukaj na witrynie