Bezpieczeństwo dzieci w Internecie

Codziennie, miliony młodych internautów przeszukują internet by zaspokoić swoją ciekawość, posłuchać ulubionej muzyki, zagrać w grę czy skontaktować się z przyjaciółmi. Wiele z tych aktywności kończy się na dotarciu do treści, które nie powinny być odbierane przez dzieci i  młodzież. W Polsce, funckjonują organizacje których misją jest szerzenie wiedzy o zagrożeniach mających swoje źródło w Internecie oraz udzielające porad rodzicom, jak chronić młodych Internautów. W tym miejscu wspomnieć należy www.dyzurnet.pl  i  www.kidprotect.pl - portale poświęcone problematyce ochrony dziecka - użytkownika Internetu.  GuardLogic dysponuje technologią dzięki której można skutecznie chronić dzieci przed treściami pornograficznymi - xTermiantor.


Druga edycja testu programów filtrujących - wyniki testów prezentowane były na III Międzynarodowej Konferencji "Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie" .

System xTerminator, ze względu na swoje właściwości i zastosowane rozwiązania był również poddawany testom - z wynikami testów można zapoznać się tutaj.

Szukaj na witrynie