Rozpoznawanie twarzy z użyciem technologii GuardLogic

Użytkowane przez GuardLogic sieci neuronowe posłużyły dotychczas do:

- detekcji pornografii - na podstawie tych doświadczeń powstał xTerminator - Content Filtering Proxy,

- detekcji przedmiotu na zdjęciu - demo pod tym linkiem

W ostatnim czasie, podjęliśmy próby wykorzystania naszych serwerów i oprogramowania do rozpoznawania osoby na zdjęciu. Zastosowań dla omawianej technologii zapewne jest bardzo dużo:

- autoryzacja dostępu do obiektów,

- weryfikacja osoby zasiadającej za kierownicą auta,

- weryfikacja logowania do systemu informatycznego,

- rozpoznawanie klientów wchodzących do sklepów (dobrych i złych) i zapewne wiele, wiele innych.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej pracy - przetestowania systemu demonstracyjnego.

Poniżej zamieszczamy informacje w jaki sposób można skorzystać z demo:

a) rejestracja wzorca w bazie - proces wykorzystujemy w sytuacji kiedy chcemy sprawdzić z jaką skutecznością rozpoznawani jesteśmy na różnych zdjęciach. Dużo radości daje wykorzystanie tej funkcjonalności by sprawdzić stopień podobieństwa członków rodziny ;-) . Adres strony umożliwiającej rejestrację wzorca: Strona rejestracji wzorca

b) walidacja zdjęcia - proces weryfikacji tego kto jest na zdjęciu. Tutaj można się przekonać do jakiej osoby publicznej jesteśmy podobni, lub na ile załadowane / wskazane zdjęcie należy do zarejestrowanej w zbiorze osoby (podczas trenowania naszych sieci wykorzystanych zostało kilka tysięcy zdjęć osób publicznych). Adres strony umożliwiającej walidację wzorca:  Strona walidacji wzorca

c) wynik walidacji zdjęcia na przykładzie zdjęć Pana Prezydenta Lecha Wałęsy (zdjęcia pobrano z poralu bing.com).

UWAGA ! Użycie systemu demonstracyjnego detekcji twarzy możliwe jest wyłącznie po zaakceptowaniu Regulaminu.

Szukaj na witrynie